Profiel

Door mijn ervaring in zowel opdrachtgevende, leidinggevende als uitvoerende rollen kan ik goed communiceren met de verschillende disciplines binnen een organisatie. Met mijn brede vakinhoudelijke achtergrond gaat ook het sparren met zware specialisten mij goed af. Mijn analytische achtergrond maakt dat ik snel structuur en daardoor inzicht en overzicht kan aanbrengen. Door mijn ervaring als personeels- en businessunitmanager heb ik zowel oog voor de personele belangen als oog voor de effectiviteit, efficiency en continuïteit van de bedrijfsprocessen.  

Door oog te hebben voor de belangen van de verschillende spelers en te zoeken naar een `win' voor alle partijen, creëer ik draagvlak en bouw ik bruggen tussen belanghebbenden en afdelingen onderling. Ik kom goed tot mijn recht in een rol op het snijvlak tussen business en IT waarbij ik de belangen vertegenwoordig van de gebruikersorganisatie. Mijn aandacht voor resultaat en pragmatische aanpak komen het best tot hun recht in een dynamische omgeving met een hands -on mentaliteit, bij voorkeur in een functie op het snijvlak tussen business en IT.

Loopbaan in het kort

Als werknemer heb ik gedurende 26 jaar als consultant verschillende rollen vervuld op diverse niveaus binnen meerdere organisaties. Tevens heb ik diverse lijnfuncties bekleed. De eerste jaren heb ik consultancy opdrachten verricht op het gebied van ontwerp en analyse waarna opdrachten volgden op het gebied van informatieplanning en informatiearchitecturen. Vervolgens kwamen er steeds meer projectmanagementrollen op mijn pad. Hierna heb ik gedurende ca. 7 jaar lijnmanagementfuncties bekleed, eerst als personeelsmanager en daarna als businessunitmanager/adviseur. 

De laatste 3 jaar ben ik vanuit Ordina als management consultant ingezet geweest bij verschillende organisaties, o.a. als programmamanager bij KPN waarbij ik de belangen van de business heb behartigd. Per 1 mei 2012 ben ik als zelfstandig ondernemer mijn eigen uitgeverij van sponsored media gestart onder de naam TaurixMedia. Daarbij richt ik mij op het digitaal en in print uitgeven van tijdschriften, personeelsbladen, nieuwsbrieven en boeken. Daarnaast geef ik advies op het gebied van interne en externe communicatie en begeleid ik projecten.   

Ik breng graag partijen bij elkaar door vooral te zoeken naar overeenkomstige belangen in plaats van tegenstellingen. Kennis en kunde zijn voor mij belangrijke elementen, maar passie, gedrevenheid en commitment zijn voor mij net zo belangrijk. Ik werk graag in een team waarbij de verschillende disciplines elkaar versterken en aanvullen en streef er naar om de talenten van alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te benutten.